Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim (2016)

Úroda. 2016, 64(6), 76–82. ISSN 0139-6013.

SEIDENGLANZ, Marek. Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim. Úroda. 2016, 64(6), 76–82. ISSN 0139-6013. [QJ1230077, QJ1610217 APR] http://uroda.cz/integrovana-ochrana-proti-skudcum-ozime-repky-na-podzim/

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: