O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC (2009)

Testing of pollen beetles (Meligethes aeneus) to pyrtehroids using MET 11 according to IRAC

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

Rotrekl, Jiří; Havel, Jiří; Hrudová, Eva; Kolařík, Pavel; Kolaříková, E.; Mlýnská, J.; Škutová, J.
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/09:0R000540!RIV10-MZE-48392952