Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice (2012)

Pollen Beetle (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) Resistance to insecticides at different locations in the Czech Republic

V příspěvku jsou popisovány výsledky testování citlivosti subpopulací Meligethes aeneus ze střední a jižní Moravy (ČR) na insekticidy (zejména esterické pyretroidy) v letech 2010 - 2012. Výskyt rezistentních populací byl zaznamenán. Antirezistentní strategie jsou silně doporučovány.

Prosperující olejniny: 2012: sborník referátů z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze: [sborník konference s mezinárodní účastí]: Praha, 6.12.2012: Větrný Jeníkov, 7.12.2012. V Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. 179 s. Agricultura-scientia-prosperitas. s. 61–64. ISBN 978-80-213-2335-3. [Fulltext]

Tóth, P., Hrudová, E
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/12:#0000788
Přečtěte si více: