Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro) (2016)

Úroda. 2016, 64(2), 50–56. ISSN 0139-6013

SEIDENGLANZ, Marek, Eva HRUDOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL, Jiří ROTREKL, Pavel TÓTH, Jana POSLUŠNÁ, Eva PLACHKÁ a Ján TÁNCIK. Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro). Úroda. 2016, 64(2), 50–56. ISSN 0139-6013. [QJ1230077, APR]

Eva HRUDOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL, Jiří ROTREKL, Pavel TÓTH, Eva PLACHKÁ a Ján TÁNCIK
článek v odborném periodiku