Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy (2006)

Seed dressing of pea as a protection against weevils genus Sitona

Při řešení ochrany hrachu před listopasy bylo prokázáno, že moření osiva insekticidními mořidly je nejvhodnější ochrana hrachu před těmito škůdci.Ověřovala se navržená metodika hodnocení požerků brouků na listech hrachu a byly také testovány různé druhy mořidel a postřiků v různých dávkách.

Agro – ochrana, výživa, odrůdy. 2006(11), 5: 26–29. ISSN 1211-362X

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří
článek v odborném periodiku
RIV/48532452:_____/06:E0004076
Přečtěte si více: