Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě (2014)

Development in occurrencies of resistant pollen beetles (Meligethes spp.) to pyrethroids in Southen Moravia

Článek popisuje výsledky testování citlivosti moravských populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

Úroda – vědecká příloha časopisu [CD]. 2014, 62(12): 251–254. ISSN 0139-6013

Hrudová E.; Tóth P.; Kolařík P.; Havel J.
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000925
Přečtěte si více: