Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky (2006)

Effect of Insecticidal Seed Dressing on Important Faba Bean Pests and some Growth Characteristic.

V podmínkách České republiky mohou někteří hmyzí škůdci vážně narušit růst a vývoj bobu obecného. Obzvláště imága a larvy listopasa čárkovaného (Sitona lineatus L.), mšice maková (Aphis fabae Scopoli), třásněnky a zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus Boheman). Následkem jejich působení je pokles některých růstových a výnosových parametrů bobu.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/06:8P000662!RIV08-MZE-48392952