Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě (2014)

Sensitivity of pests of OSR to insecticides in our country and in Europe

Článek popisuje výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.), krytonosců šešulových (Ceutorhynchu assimilis) a dřepčíků rodu Phyllotreta (Phyllotreta spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

Farmář. 2014, 20(6): 36–37. ISSN 1210-9789

Pavel Kolařík; Jiří Rotrekl; Jiří Havel; Eva Hrudová; Pavel Tóth; Milena Bernardová; Tomáš Spitzer
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000926