Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý (2013)

Control of insect pests in leguminous crops - second part

V článku jsou popsány škůdci luskovin (lupina, soja, fazole) významní pro české pěstitele. Na základě výsledků polních pokusů zakládaných v rámci řešení projektu QH82027 jsou v článku představeny možnosti ochrany porostů před těmito škůdci. Jedná se o postupy, které jsou v souladu s principy integrované ochrany rostlin.

Úroda. 2013, 61(11): 63–65. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/13:#0000260