Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015 (2017)

Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015

SEIDENGLANZ, Marek, Jana POSLUŠNÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Jiří HAVEL, Eva PLACHKÁ, Jan TÁNCIK a Kamil HUDEC. Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015. Plant Protection Science [online]. 2017, 53(2), 108–117. ISSN 1212-2580. Dostupné z: doi:10.17221/187/2015-PPS

Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Jiří HAVEL, Eva PLACHKÁ, Jan TÁNCIK a Kamil HUDEC
článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: