Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci (2024)

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Mária NEORALOVÁ, Markéta MICHUTOVÁ a Pavel KOLAŘÍK. Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci. Úroda. 2024, 72(5), 63–65. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)