Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony (2009)

Shifts in pollen beetles susceptibility to pyrethroids in Czech Republic – differences among the regions

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

Hrudová, Eva; Kolaříková, Eva; Škutová, Jana; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Mlýnská, Eva; Havel, Jiří
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/09:0R000663!RIV10-MZE-48392952