Smýkalová Iva, Ing., PhD.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
+420 773 751 799
+ 420 583 382 120

Publikace autora

1 Významní škůdci luskovin
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Vstup biotechnologických metod do šlechtění kmínu v ČR
5 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství
6 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
7 The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants
8 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
9 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
10 Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization
11 Resolving browning during the establishment of explant cultures in Vicia faba L. for genetic transformation
12 Průběžné výsledky šlechtění kmínu
13 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
14 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
15 Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého
16 Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system
17 Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)
18 Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)
19 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
20 Je možné mikroskopické řasy uplatnit v zemědělství?
21 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
22 Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”
23 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
24 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
25 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
26 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
27 Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis
28 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
29 Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures
30 Creation of new genotypes of peaswith the use of wild species and biotechnological methods
31 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
32 Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen
33 Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway
34 Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin
35 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
36 Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed.
37 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
38 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého