Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)

SMÝKALOVÁ I., ŠMIROUS P. jr., HORÁČEK J., GRIGA M., 2015. Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.). 1. vydání. Šumperk: Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ISBN 978-80-87360-42-2. [Fulltext v PDF]