Griga Miroslav, RNDr., CSc.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
+420 724 184 326
+ 420 583 382 126
Šumperk

Publikace autora

1 Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu
2 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
3 Transgenoze u luskovin – současný stav, trendy a praktický potenciál
4 Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens
5 Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
6 Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality
7 The study of regeneration potential in vitro of Vicia faba L., Lupinus albus L., and L. angustifolius L.
8 The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation
9 The influence of selected cocultivation treatments on Agrobacterium-mediated genetic transformation efficacy of peas
10 The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants
11 The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants
12 The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).
13 The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants
14 The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.).
15 The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods
16 Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování
17 Somatická embryogeneze hrachu (Pisum sativum L.) v tekutém médiu: ve vztahu k vývoji embryogenní suspenzní kultury
18 Somatic embryogenesis of pea (Pisum sativum L.) in liquid media: towards the development of embryogenic suspension culture
19 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
20 Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
21 Resolving browning during the establishment of explant cultures in Vicia faba L. for genetic transformation
22 Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)
23 Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis
24 Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)
25 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
26 Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress
27 Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation
28 Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice
29 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
30 Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance
31 Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century
32 Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)
33 Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí
34 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
35 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
36 Herbicid rezistentní plevele - následek rozsáhlého používání herbicidů v ČR: modelová řešení
37 Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead
38 Genetické modifikace hrachu pro zvýšení odolnosti
39 Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos
40 Gene transfer in legumes
41 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
42 Flax (Linum usitatissimum L.) and Hemp (Cannabis sativa L.) as Fibre Crops for Phytoextraction of Heavy Metals: Biological, Agro-technological and Economical Point of View
43 Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent
44 Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae
45 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
46 Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”
47 Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers
48 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
49 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
50 Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers
51 Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): the study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers
52 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
53 Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
54 Development of transgenic pea (Pisum sativum L.) for improved tolerance to insect pests and fungal pathogens
55 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
56 Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures
57 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
58 Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny
59 Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o.
60 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
61 Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC
62 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
63 Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers
64 Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
65 Analýza genetické diverzity a populační struktury kolekce hrachu (Pisum sativum L.) pomocí kombinované analýzy mikrosatelitních, retrotransposonových a morfologických markerů
66 Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin
67 Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L.
68 Agrobakteriální transformace hrachu (Pisum sativum L.): Produkce transformantů in vitro a „non-tissue“ metodou kultivace
69 Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach
70 Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo
71 Accumulation of cadmium by flax and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation of Cd - contaminated soils
72 The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation