Griga Miroslav, RNDr., CSc.

vědecký pracovník

Oddělení biotechnologií

Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin, využití biochemických a molekulárních markerů ve šlechtění rostlin.

Mobil: +420 724 184 326  |  Kancelář: +420 583 382 126

Uložte si kontakt

Publikace autora