Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny

Cílem práce bylo studium potenciálu klasických proteinových markerů pro popis části genové kolekce rodu Pisum. Pro experimentální práci byl z kolekce vybrán soubor českých odrůd (celkem 165 položek). Semenné proteiny byly analyzovány metodou SDS-PAGE s následným barvením pomocí Coomasie Blue. Isoenzymy byly děleny metodou PAGE za nativních podmínek a jejich detekce byla prováděna pomocí běžných metod.
Klíčová slova: Pisum sativum, isozymes, biochemical markers, electrophoresis
Název sborníku: Sborník příspěvků Konference experimentální biologie rostlin 2007, Olomouc
Rozsah stran: 62
ISSN: 1213-6670
Název nakladatele: ČSEBR
Místo vydání: Olomouc, Česká Republika
Místo konání akce: Olomouc
Rok konání akce: 2007

Přečtěte si více ...