Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
+420 732 560 008
+ 420 583 382 127
Šumperk

Publikace autora

1 Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu
2 Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu
3 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
4 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
5 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
6 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
7 Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content
8 Variability for resistance to Fusarium solani culture filtrate and fusaric acid among somaclones in pea
9 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
10 Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
11 The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation
12 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
13 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
14 Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation
15 Staphylococcus aureus and other pathogens in relation to breed of cattle and somatic cell count
16 Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu
17 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
18 Screening odrůd a linií hrachu na obsah kyseliny fytovéSbMV
19 Screening genotypů hrachu na odolnost k virům PEMV a PSbMV
20 Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization
21 REP-PCR typing of Staphylococcus spp. strains in meat paste production line and identification of their origin
22 Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis
23 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
24 Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd
25 Optimalizovaná metodika pro stanovení inhibitorů trypsinu u hrachu (Pisum sativum L.)
26 Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans
27 Optimalizovaná metodika markerování genu obnovy fertility u řepky ozimé (Brassica napus L.)
28 Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice
29 Molekulární analýza odrůd lnu registrovaných v České republice
30 Microbial contamination of spices used in production of meat products
31 Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)
32 Met33 Genotypizace kolekce hrachu - isoenzymy
33 Izolace mikrosatelitů u lnu (Linum usitatissimum L.)
34 Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití
35 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
36 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
37 Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers
38 Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers
39 Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
40 Development of transgenic pea (Pisum sativum L.) for improved tolerance to insect pests and fungal pathogens
41 Development of fertility restorers of winter oilseed rape with low glucosinolate content for the CMS Ogu-INRA system
42 Detekce významných patogenů ozimé řepky Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans pomocí molekulárních metod
43 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
44 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
45 Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny
46 Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce
47 Characteristic and quality and food safety of regional cheese produced from mixed milk
48 Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway
49 Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers
50 Aktuální výsledky sdružení Česká řepka v roce 2006