Izolace mikrosatelitů u lnu (Linum usitatissimum L.) (2006)

Isolation of microsatellites in flax (Linum usitatissimum L.)

Byla provedena izolace SSR markerů. Bylo sekvenováno 30 vzorků, pouze 2 z nich obsahovaly repetitivní motiv. Nově vyvinuté SSR markery byly otestovány na souboru 10 kontrastních odrůd lnu. Jeden z markerů byl polymorfní v rámci testovaného souboru odrůd.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/06:#0000018!RIV07-MSM-26784246