Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers (2005)

In: Book of Abstracts COST 843 Final Conference, COST 843 and COST 851 Joint Metting. Rozsah stran: 244–246. ISBN: 80-89088-41-4. Místo vydání: Stará Lesná, Slovensko. Místo konání akce: Stará Lesná, Slovensko. Rok konání akce: 2005. Book of Abstracts

Klíčová slova: Pisum sativum, somatic embryogenesis, protein markers, DNA markers

Práce informuje o výsledcích hodnocení genetické stability / variability přímých somatických embryí a rostlin odvozených od přímých somatických embryí na základě analýzy obsahu DNA (stupeň ploidie) a pomocí proteinových (celkové proteiny, isoenzymy) a DNA markerů.

RIV/48392952:_____/04:00012595

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/04:00012595
Přečtěte si více: