Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd (2004)

Stability of molecular markers of pea (Pisum sativum L.) for exact genotyping

Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/04:998567!RIV/2005/MZE/AGRIT5/N