Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers (2008)

Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers

Práce se zabývala studium a dohadem spolehlivosti jednotlivých metod na souboru 25 v CR doporučených odrůd hrachu. Tyto byly popsány jednak pomocí 12 morfologických deskriptorů, tak i 2 isozamových, 10 mikrosatelitních a 2 retrotransposonových systémů. Bylo zjištěno, že především techniky založené na analýze DNA umožňují vysokou spolehlivost a přesnost, navíc pak rychlost a nezávislost na vlivu prostředí. Jako nejspolehlivější metoda z hlediska jednoduchosti provedení byla retrotransposonová v lokus specifickém formátu RBIP, následovaná analýzou mikrosatelitních lokusů. Retrotransposonová vícelokusová IRAP metoda, společně s analýzou isozymů pak umožňila vyhodnocení s menším rozlišením, ale v jediné analýze. Bylo provedeno statistické vyhodnocení a porovnání všech metod.

Journal of Applied Genetics. June 2008, Volume 49, Issue 2, pp 155-166

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/08:#0000095!RIV09-MSM-26784246
Přečtěte si více: