Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu (2011)

Changes of content resistant starch on pea

V letech 2006–2011 byl proveden screening odrůd polního dřeňového hrachu na obsah celkového a rezistentního škrobu (RŠ). Byly sledovány vztahy mezi obsahem RŠ, sušiny, hodnotami TD – stupeň zralosti, vliv odběrů z jednotlivých pater hrachu. Byla zjištěna optimální doba technologické sklizně pro konzervárenské a mrazírenské využití dřeňového hrachu. Byly porovnány různé způsoby posklizňové úpravy (sušení, mražení, lyofylizace) na obsah RŠ.

Úroda, vědecká příloha časopisu [CD]. 2011, 59(12): 105–110. ISSN 0139-6013

R. Trojan; I. Hasalová
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/11:#0000415
Přečtěte si více: