Detekce významných patogenů ozimé řepky Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans pomocí molekulárních metod (2012)

Detection of significant winter rape pathogens Verticillium spp. and Leptosphaeria maculans using molecular methods

Metoda využití molekulárních markerů pro diagnostiku houbových chorob řepky byla optimalizována na izolátech hub Verticillium dahliae, Verticillium longisporum a Leptosphaeria maculans. Byly nalezeny markery umožňující spolehlivou identifikaci a odlišení těchto patogenů. Pomocí těchto markerů bylo otestováno 54 vzorků rostlin ozimé řepky s různě výraznými příznaky houbových chorob. U velké části vzorků bylo prokázáno napadení patogenem Leptosphaeria maculans, byly nalezeny různé rasy tohoto houbového patogena. Napadení patogenem Verticillium spp. bylo prokázáno pouze ve dvou případech.

Úroda: vědecká příloha časopisu [CD]. 2012, 60(9): 86–90. ISSN 0139-6013.

Eva Plachká
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/12:#0000527