O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis (2007)

Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis

Cílem práce bylo studium elektroforetických spekter celkových proteinů v různých fázích vývoje somatických embryí hrachu při použití jednoduchého protokolu přímé regenerace z apikálních meristémů na médiu s přídavkem auxinu. V jednotlivých fázích vývoje somatických embryí byla provedena stanovení obsahu proteinů a také analýzy jejich elektroforetických spekter metodou SDS-PAGE. Exprese proteinů v somatických embryích byla porovnána s jejich tvorbou v zygotických embryích ve vybraných vývojových stádiích.

Biologia Plantarum, June 2007, Volume 51, Issue 2, pp 201-211

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/07:#0000032
Přečtěte si více: