Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití (2009)

Evaluation of qualitative parameters of peas for food utilization

Cílem práce bylo získání informací o zdraví prospěšných látkách u hrachu – rezistentní škrob, karotenoidy, v závislosti na odrůdě a ověření možnosti jejich využití v potravinářském průmyslu. Byla sledována změna kvality v procesu dozrávání- stanovení optimální technologické zralosti, obsah a stabilita barviv, vhodnost suroviny pro průmyslové zpracování - konzervování, mražení a sušení. Na druhé straně byla ověřena i míra rizik - výskyt patogenů, mykotoxinů a těžkých kovů v semenech hrachu. Nové poznatky se uplatní při cíleném šlechtění hrachu určeného pro potravinářský průmysl.

Úroda č.12/2009, příloha CD, 527‑532 , ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/09:#0000012!RIV10-MSM-48392952
Přečtěte si více: