Větrovcová Martina, Ing.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2015
4 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
5 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
6 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
7 Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.)
8 Vliv fungicidního ošetření máku setého na zdravotní stav, výnos v roce 2015
9 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
10 The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants
11 The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).
12 Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)
13 Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)
14 Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití
15 Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead
16 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
17 Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”
18 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
19 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
20 Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L.
21 Aktuální výsledky sdružení Česká řepka v roce 2006