Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape” (2006)

Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”

Vybraný soubor 20 meziliniových F1 hybridů Brassica napus L. bylo hodnoceno z hlediska jejich schopnosti produkovat dihaploidní (DH) rostliny odvozené z mikrospórové kultury následně využitých ve šlechtitelském projektu Česká Řepka. Všechny testované genotypy byly schopny regenerovat embrya z mikrospór podle standardizovaného protokolu, který byl již dříve upraven pro odrůdy/šlechtitelské linie České Řepky; byly zjištěny významné rozdíly v tvorbě embryí mezi jednotlivými genotypy. Fertilní DH regeneranti byly získáni z 12 linií souboru. Ostaních 8 linií v podstatě netvořilo DH rostliny z různých důvodů, zejména v důsledku změněné morfologie mikrosporórových embryí ve spojení s omezenou schopností klíčení/konverze a v důsledku neúspěšného ošetření kolchicinem, které mělo za následek haploidní nebo mixoploidní (chimerické) regeneranty vykazující částečnou nebo úplnou sterilitu.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 42 (2006): 58-71 [ fulltext ]

Klíma, Miroslav; Macháčková, Ivana
článek v odborném periodiku
RIV/47116099:_____/06:R0090916!RIV07-MZE-47116099