Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007 (2007)

The findings of the Czech Rapeseed Association in 2007

V roce 2007 byla činnost všech účastníků sdružení zaměřena především na řešení výzkumného projektu MZe ČR „Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky“. Kromě toho pokračovala šlechtitelská práce i tradičními postupy, s využitím předností týmové spolupráce při hodnocení perspektivních materiálů všemi pracovišti sdružení.

Sdružení Česká řepka, které tvoří výzkumné a šlechtitelské organizace Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV), OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. bylo založeno v roce 1997 za účelem šlechtění nových odrůd řepky, konkurenceschopných ve srovnání s odrůdami zahraničních firem. Klíčová slova oilseed rape; CMS sterility; self-incompatibility; doubled haploid Název sborníku Sborník prací z 24. vyhodnocovacího semináře "Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice Rozsah stran 134-147 ISBN 978-80-87065-03-7 Místo konání akce Hluk Datum zahájení akce 21.11.2007 Předkladatel Agritec Plant Research s.r.o. Dodavatel MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) Systémové označení dodávky dat RIV08-MZE-26784246/01:1 Projekt 1G46061 - Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky (2004-2008, MZE/1G)

RIV/26784246:_____/07:8P009804

Kučera V.; Vyvadilová M.; Klíma M.; Koprna R.; Plachká E.; Macháčková I.; Svobodová O.; Žaludová J.; Čurn V.; Vrbovský V.; Buzek Z
článek ve sborníku
Přečtěte si více: