Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007

V roce 2007 byla činnost všech účastníků sdružení zaměřena především na řešení výzkumného projektu MZe ČR „Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky“. Kromě toho pokračovala šlechtitelská práce i tradičními postupy, s využitím předností týmové spolupráce při hodnocení perspektivních materiálů všemi pracovišti sdružení.

Popis v původním jazyce

Sdružení Česká řepka, které tvoří výzkumné a šlechtitelské organizace Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV), OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. bylo založeno v roce 1997 za účelem šlechtění nových odrůd řepky, konkurenceschopných ve srovnání s odrůdami zahraničních firem.

Klíčová slova

oilseed rape; CMS sterility; self-incompatibility; doubled haploid

Název sborníku

Sborník prací z 24. vyhodnocovacího semináře "Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice

Rozsah stran

134-147

ISBN

978-80-87065-03-7

Místo konání akce

Hluk

Datum zahájení akce

21.11.2007

Předkladatel

Agritec Plant Research s.r.o.

Dodavatel

MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Systémové označení dodávky dat

RIV08-MZE-26784246/01:1

Projekt

1G46061 - Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky (2004-2008, MZE/1G)

Přečtěte si více ...