Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead

Cd a Pb představují nejčastěji distribuované škodliviny na zemědělsky využívané půdy. Odrůdy přadného a olejného lnu byly hodnoceny ve čtyřletém přírodně simulovaném experimentu (2001-2004) na jejich toleranci, příjem a akumulaci Cd a Pb. Obecně lze říci, že oba typy lnu dobře snášely zvýšené koncentrace těžkých kovů půdy bez dramatických vlivů na růst rostlin a vývoj. Geneticky založené rozdíly (odrůdové rozdíly) byly pozorovány v přejímání a akumulaci Cd a Pb.
Klíčová slova: flax. linseed, Cd, Pb,
Název sborníku:
Počet stran výsledku:1
Název nakladatele: IUT/UPJV-Amiens, France
Místo vydání: IUT/UPJV-Amiens, France
Místo konání akce: Amiens, France
Rok konání akce: 2005

Přečtěte si více ...