Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus (2007)

Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus

Dva druhy plasmidů obsahující (1) celou sekvenci obalového proteinu viru cpPEMV nebo (2) fragmenty cpPEMV a cpPSbMV byly klonovány do pGreenII plasmidu a inzertovány do hypervirulentního kmene Agrobacterium tumefaciens EHA 105 spolu s pomocným plasmidem pSoup. Transformace rostlin hrachu byla provedena podle rutinního protokolu a potomstvo prokazatelně transgenních rostlin bylo analyzováno molekulárními metodami a biologickými testy. Úroveň tolerance / rezistence transgenních rostlin byla hodnocena po mechanické inokulaci PEMV, resp. PSbMV transgenních rostlin ve srovnání s kontrolami. Úroveň replikace viru byla hodnocena postupně časovanou DAS-ELISA. Exprese transgenů a úroveň replikace viru v transgenních rostlinách byla analyzována real-time PCR.

Petr; Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Poláková, Martina
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000044!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: