Optimalizovaná metodika pro stanovení inhibitorů trypsinu u hrachu (Pisum sativum L.) (2008)

Optimized method for determination of trypsin inhibitors in pea (Pisum sativum L.)

Inhibitory trypsinu (TI) jsou hlavním antinutričním faktorem semen hrachu. Stanovení TIA (z anglického „Trypsin inhibitor activity“) je využíváno při šlechtění nových odrůd hrachu s důrazem na nízký obsah TI. Z toho vyplývají i požadavky na analytickou metodu, která by měla být rychlá, levná a měla by umožňovat analýzu větších sérií vzorků. Cílem této metodiky je podrobné představení právě takové analytické metody. Metodika je určena pro zemědělské laboratoře, pro které se zabývají problematikou kvality hrachu.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/08:#0000100!RIV09-MSM-26784246