Met33 Genotypizace kolekce hrachu - isoenzymy (2004)

Verification of Pea (Pisum sativum L.) Molecular Markers Stability for the Exact Cultivar Identification

Verification of Pea (Pisum sativum L.) Molecular Markers Stability for the Exact Cultivar Identification

prototyp, poloprovoz, ověřená technologie
RIV/48392952:_____/04:998566!RIV/2005/MZE/AGRIT5/N