Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans (2012)

Optimized method of molecular detection of Verticillium spp. and Leptosphaeria maculans as important pathogens of winter rape

Metoda využití molekulárních markerů pro diagnostiku houbových chorob řepky byla optimalizována na izolátech hub Verticillium dahliae, Verticillium longisporum a Leptosphaeria maculans. Byly nalezeny markery umožňující spolehlivou identifikaci a odlišení těchto patogenů.

Horáček, Jiří a Poslušná, Jana. Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans. Šumperk: Vydal Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2012. 16 l. ISBN 978-80-87360-11-8. Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/12:#0000526