Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu (2009)

Change of pea starch and resistant starch

V letech 2006–2008 byl zjištován obsah celkového škrobu, amylosy a rezistentního škrobu v semenech polního a dřeňového hrachu. Byly sledovány změny obsahu RS a sušiny u dřeňového hrachu v různých termínech technologické sklizně (tenderometrem).

Chemické listy. 2009, 103: 756–757. Full text (PDF)

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/09:#0000146
Přečtěte si více: