Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce (2006)

Characterization of flax genetic resources and core collection establishment.

Jsou popisovány postupné kroky tvorby core kolekce Linum usitatissimum L. Byla analyzována první část genotypů kolekce označených X13 (současné moderní odrůdy) z hlediska pasportních a popisných deskriptorů zahrnujících morfologické znaky a biologické charakteristiky. Byla hodnocena genetická variabilita jednotlivých morfologických znaků a na základě shlukové analýzy byly genotypy rozděleny do 40 shluků, z nichž shluky s největším zastoupením genotypů byly charakterizovány.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/06:#0000010!RIV07-MSM-26784246