Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers

S využitím organogenní kontinuální in vitro kultury hrachu, založené před 21 lety, byla pomocí molekulárních markerů a flow-cytometrie studována genetické stabilita ve srovnání s původním osivem. Byla konstatována stabilita jak na úrovni ploidie, tak rovněž na úrovni retrotransposonových a mikrosatelitních markerů.
Klíčová slova: pea, organogenesis, somaclonal variation, genetic stability, in vitro
Název sborníku: Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture
Rozsah stran: 27–28
Počet stran výsledku: 2
Místo vydání: Švýcarsko
Místo konání akce: Saanen, Švýcarsko
Rok konání akce: 2004

Přečtěte si více ...