Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací (2022)

Petr Škarpa et al. Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací. Brno: MENDELU, 2022. ISBN online: 978-80-7509-882-5 | DOI: 10.11118/978-80-7509-882-5. Dostupné on-line v PDF.

 

Autoři:

doc. Ing.nbsp;Petr Škarpa, Ph.D. (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita vBrně)
Ing. Jiří Antošovský, Ph.D. (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Marie Školníková (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Tomáš Kriška (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Daniel Klofáč (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Eva Doleželová, Ph.D. (Agronomickáfakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Radmila Dostálová (Agritec Plant Research s.r.o.)
Mgr. Jiří Horáček, Ph.D. (Agritec Plant Research s.r.o.)
Ing. Iva Smýkalová, Ph.D. (Agritec Plant Research s.r.o.)

certifikovaná metodika
Přečtěte si více: