Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin (2008)

Alternative biotechnological methods in legume breeding

V projektu je studována reakce českých odrůd (Adept, Herold, Komet and Menhir) na inokulaci Fusarium solani a na ošetření filtráty upravenými autoklávováním a mikrofiltrací na úrovni intaktních rostlin a v kulturách in vitro. Cílem race je srovnání reakce in vitro a in planta a nalezení nejvhodnější varianty filtrate patogena pro selekce in vitro.

Lebeda Aleš; Griga Miroslav; Švábová Lenka; Klenotičová Helena; Sedlářová Michaela; Kitner Miloslav
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/08:9P001444!RIV09-MZE-26784246