Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos (2007)

Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos

Byla prezentována nová data pro hodnocení genetické stability somatických embryí, embryogenních kalusů, neembryogenních kalusů a R0-regenerantů ze somatické embryogeneze ve srovnání s výchozím explantátem pomocí moderních molekulárních metod (tři odlišné DNA metody - SSR, IRAP, AFLP). Žádné profilové alternace mezi vzorky nebyly nalezeny. V případě metylačně citlivých variant byl detekován 4-8% polymorfismus.

Klíčová slova: Pisum sativum L., somatic embryogenesis, genetic stability, SSR, IRAP, AFLP Název sborníku: 6th European Conference on Grain Legumes, 12-16 November 2007, Lisbon, Portugal - Book of Abstracts of 6th European Conference on Grain Legumes Rozsah stran: 137 Počet stran výsledku: 1 Místo vydání: Lisabon, Portugalsko Místo konání akce: Lisabon, Portugalsko Rok konání akce: 2007

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000038!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: