Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos

Byla prezentována nová data pro hodnocení genetické stability somatických embryí, embryogenních kalusů, neembryogenních kalusů a R0-regenerantů ze somatické embryogeneze ve srovnání s výchozím explantátem pomocí moderních molekulárních metod (tři odlišné DNA metody - SSR, IRAP, AFLP). Žádné profilové alternace mezi vzorky nebyly nalezeny. V případě metylačně citlivých variant byl detekován 4-8% polymorfismus.
Klíčová slova: Pisum sativum L., somatic embryogenesis, genetic stability, SSR, IRAP, AFLP
Název sborníku: 6th European Conference on Grain Legumes, 12-16 November 2007, Lisbon, Portugal - Book of Abstracts of 6th European Conference on Grain Legumes
Rozsah stran: 137
Počet stran výsledku: 1
Místo vydání: Lisabon, Portugalsko
Místo konání akce: Lisabon, Portugalsko
Rok konání akce: 2007

Přečtěte si více ...