Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC (2007)

Characterization of genetic diversity and structure analysis within pea germplasm at AGRITEC collection.

Byly presentovány poslední výsledky práce na analýze genetické diversity kolekce hrachu a vyhodnocení získaných morfologických a molekulárních dat pomocí klasických metod založených na analýze genetické vzdálenosti, tak i novějších pomocí Bayesovského přístupu modelování umožňující integrace obou typů dat. To umožnilo zjištění přesnější struktury hodnoceného souboru.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000021!RIV07-MSM-26784246
Přečtěte si více: