Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu (2008)

MOLECULAR MARKERS FOR MARKER ASSISTED BREEDING IN FLAX OIL COMPOSITION AND PEA VIRUS RESISTANCE.

Práce se zaměřila na identifikaci bodových mutací v kódující čáasti genů FAD3A a B pro desaturázy lnu, projevující se nízkým obsahem kyseliny linolenové. Byly ověřeny a dále vyvinuty CAPS PCR markery umožňující efektivní výběr. V případě hrachu byla ověřeny a na roszáhlem souboru deklarovaných donorů testovány recesivní mutace v genu eIF4E/sbm-1 lokusu. Byly vyvinuté nové spolehlivé PCR markery využitelné ve šlechtitelském procesu.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/08:#0000051!RIV08-MSM-26784246