Agrobakteriální transformace hrachu (Pisum sativum L.): Produkce transformantů in vitro a „non-tissue“ metodou kultivace (2008)

Agrobacterium-mediated transformation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and by non-tissue culture approach

Byly vytvořeny protokoly agrobakteriální transformace hrachu, které využívají klasickou tkáňovou kulturu (regeneraci mnohonásobných prýtů z děložních segmentů a somatickou embryogenezi z apikálních meristémů) a systém bez využití tkáňových kultur (regenerace rostlin z upravených semen). Transgeny byly stabilně děděny v generacích T1-T3. Všechny transgenní rostliny byly morfologicky normální a fertilní.

kapitola v odborné knize
RIV/26784246:_____/08:#0000110!RIV09-MSM-26784246