Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach

Byla presentována metoda transformace rostlin hrachu setého pomocí agrobakteriální transformace jednak s využitím in vitro a také in vitro protokolů. demonstrovali jsme úspěšnou transformaci s využitím pBIN19 konstruktu obsahujícím T-DNA s reporterovým genem GUS pro histochemickou detekci a selekčním markerem genu NPTII rezistence ke kanamycinu aplůikovaný na 6 genotypech hrachu. byla nalezeny optimální podmínky transformace a integrace transgenu byla prokázána pomocí PCR a Southern blotingu v regenerantech T1 a T3 generace.

Klíčová slova

pea, genetic transformation, in vitro, transgenosis

Název sborníku

4th Interantion Food Legumes Research Conference: Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture

Rozsah stran

60

Počet stran výsledku

1

Název nakladatele

Indian Society of genetics and Plant Breeding

Místo vydání

New Delhi, Indie

Místo konání akce

New Delhi, Indie

Rok konání akce

2005

Přečtěte si více ...