Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.) (2005)

Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)

S využitím kontinuální 23leté organogenní in vitro kultury hrachu jsme sledovali její genetickou stabilitu pomocí molekulárních metod.

Se zaměřením na sekvence repetetivní DNA, jako jsou mikrosatelity a retrotransposony, jsme sledovali míru jejich možné mutace projevujícíc se případně v somaklonální variabilitě regenerantů in vitro. Společně s detekcí větší míry metylace cytosinu pomocí HPCE a MSAP metod, jsme zjistili možnou mobilitu některých retrotransposonových elemtů.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/05:#0000024
Přečtěte si více: