Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí (2004)

Development of GMO associated risk assessment proposal based on model trials with important species and characterisation of individual regions in Czech Republic

Pšenice, jakožto jedna z nejvýznamnějších světových polních plodin, je rovněž rostlinným druhem u něhož jsou aplikovány postupy moderních biotechnologií včetně metod genetického inženýrství. Pohled na uvolňování GM odrůd musí být nestranný a podložený odpovídajícími vědecky podloženými daty. V rámci přednášky jsou kromě jiných dat diskutovány vědecky podložené údaje o dálkovém přenosu pylu a podílu cizosprášení u pšenice pro potřeby posouzení biologické bezpečnosti a pro návrh pěstebních opatření při uvolňování GM odrůd pšenice v České republice.

Klíčová slova: Agropyron Název sborníku: Sborník ze semináře "Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky v ČR Rozsah stran: 50–53 Název nakladatele: VÚRV Praha-Ruzyně Místo konání akce: Praha Rok konání akce: 2004

Ovesná, Jaroslava; Diviš, Jiří; Krahulec, František
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/04:998074!RIV/2005/MZE/AGRIT5/N
Přečtěte si více: