Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí

Pšenice, jakožto jedna z nejvýznamnějších světových polních plodin, je rovněž rostlinným druhem u něhož jsou aplikovány postupy moderních biotechnologií včetně metod genetického inženýrství. Pohled na uvolňování GM odrůd musí být nestranný a podložený odpovídajícími vědecky podloženými daty. V rámci přednášky jsou kromě jiných dat diskutovány vědecky podložené údaje o dálkovém přenosu pylu a podílu cizosprášení u pšenice pro potřeby posouzení biologické bezpečnosti a pro návrh pěstebních opatření při uvolňování GM odrůd pšenice v České republice.
Klíčová slova: Agropyron
Název sborníku: Sborník ze semináře "Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky v ČR
Rozsah stran: 50–53
Název nakladatele: VÚRV Praha-Ruzyně
Místo konání akce: Praha
Rok konání akce: 2004
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...