The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.). (2008)

The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.)

Byl studován vliv chemických přídavných látek (acetosyringone,AS; L-cysteine, CYS; dithiothreitol, DTT; glutathione, GSH; cellulase, CEL; pectinase, PEC) a světelného režimu (16/8 den / noc, 16L/8D; stálé osvětlení, 24L; stálé zatemnění, 24D) během kokultivační periody explantátů hrachu s Agrobacterium tumefaciens na efektivitu transformace. Optimální podmínky byly stanoveny při 48h kokultivaci za 20+/-2 °C, 50 mg l-1 CYS, 100 µM AS, 16L/8D fotoperiodě.

Plant Cell, Tissue and Organ Culture. December 2008, Volume 95, Issue 3, pp 293-304.

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/08:#0000107!RIV09-MSM-26784246
Přečtěte si více: