Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens (2006)

Na 5 lokalitách ČR by uskutečněn sběr izolátů virových patogenů PEMV a PSbMV (determinace symptomy na rostlinách a ELISA), které byly dále charakterizovány biologickými a molekulárními testy. Izoláty s nejvyšší patogenitou bly vybrány pro sekvenování a vývoj konstruktu pro transformaci hrachu. Strategie indukce rezistence byla založena na pathogen-derived resistance (PDR) a post-transkripčním urišování genů (PTGS). Komerční odrůdy byly transformovány a byly získány T1 rostliny s GUS/PCR pozitivní reakcí. Na těchto rostlinách bude dále studována reakce na virovou infekci.

Název česky: Vývoj transgenních linií hrachu se zelpšenou rezistencí k virovým patogenům. In: Proceedings from XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference, 12-14 December, Prague, pp. 116-120, 2006.ISBN: 80-213-1564-4

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Piáková, Zuzana;
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/06:R0057318
Přečtěte si více: