Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu (2007)

Biolistic method in genetic transformation of pea and flax

Metoda biolistické transformace byla aplikována u hrachu a lnu. Cílem bylo optimalizovat podmínky nastavení parametrů přístroje BiolisticPDS-1000/He pro kultury in vitro u zájmových rostlinných druhů a vypracovat rutinní pracovní protokol. U hrachu byla současně porovnána účinnosti biolistiky a agrolistiky, u lnu byly odzkoušeny tři různé plasmidy s cílem optimalizovat specifické nastavení přístroje pro kultury lnu. Pro hrách bylo optimální nastavení tlak 1350 psí, FD15, L2, pro len 1100 psí, FD 15, L2. Agrolistika byla ve srovnání s biolistikou účinnější, po 23 dnech hodnocení GUS+ explantátů 16,5%, resp. 3,5%.

Klíčová slova: biolistic, agrolistic, genetic transformation, pea, flax Název sborníku: Sborník abstraktů z Konference experimentální biologie rostlin – 11. dny fyziologie rostlin, Olomouc 9.-12.7. 2007 Rozsah stran: 105 ISSN: 1213-6670 Místo vydání: Olomouc Místo konání akce: Olomouc Rok konání akce: 2007

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000043!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: