Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation (2008)

Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation.

Pro transformace hrachu byl vytvořen nový konstrukt s fúzním proteinem SPI2:GFP tak, aby byla možná nedestruktivní detekce transformovaných tkání a studium lokalizace v buňce. Vstupní kazeta pUCA7-TX s genem gmspi2 – proteázovým inhibitorem izolovaným z hedvábí fúzovaným sekvencí GFP (green fluorescent protein) pod promotorem 35S (triple X) a OCS terminátorem.

Klíčová slova: pea, genetic transformation, insect resistance, fungal resistant Název sborníku: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. ISBN 978-80-7375-234-7 Počet stran výsledku: 7 Název nakladatele: MZLU Brno, Česká republika Místo vydání: MZLU Brno, Česká republika Místo konání akce: Křtiny, 9. – 10. 9. 2008 Rok konání akce:2008

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/08:#0000108!RIV09-MSM-26784246
Přečtěte si více: