Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation

Pro transformace hrachu byl vytvořen nový konstrukt s fúzním proteinem SPI2:GFP tak, aby byla možná nedestruktivní detekce transformovaných tkání a studium lokalizace v buňce. Vstupní kazeta pUCA7-TX s genem gmspi2 – proteázovým inhibitorem izolovaným z hedvábí fúzovaným sekvencí GFP (green fluorescent protein) pod promotorem 35S (triple X) a OCS terminátorem.
Klíčová slova: pea, genetic transformation, insect resistance, fungal resistant
Název sborníku: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin.
ISBN 978-80-7375-234-7
Počet stran výsledku: 7
Název nakladatele: MZLU Brno, Česká republika
Místo vydání: MZLU Brno, Česká republika
Místo konání akce: Křtiny, 9. – 10. 9. 2008
Rok konání akce:2008

Přečtěte si více ...