Tvorba konstruktu pro indukci RNA interference genu fad2-1 u lnu (2022)

The creation of vector construct for RNA-interference of the fad2-1 gene in flax

LUDVÍKOVÁ, M., GRIGA, M. a HANÁČEK, P. Tvorba konstruktu pro indukci RNA interference genu fad2-1 u lnu. Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(2), 15–27. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/2/bull_2_2022_15-27_ludvikova.pdf

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: